Pitanje:

Što je nagib padina?

Riječ je o jednom od osnovnih elemenata reljefa. Padine su nagnuti dijelovi površine Zemlje, a njihov nagib se određuje prema odnosu površine padine i horizontalne ravnine. Izražava najčešće u stupnjevima ili postotcima.