Pitanje:

Što je porječje, a što slijev?

Porječje je dio prostora što ga odvodnjava neka tekućica sa svojim pritocima, a slijev je ukupna kopnena površina s koje voda otječe prema određenom oceanu, moru ili jezeru.