Pitanje:

Što je stepa?

Stepa je biom odnosno okoliš u kojem prevladavaju niske trave uslijed relativno sušne, stepske klime, a javljaju se najčešće na prijelazu tropskih u umjerene krajeve.