Pitanje:

Što je uzrok pustinje Kalahari, a što Sahare?

Uzroka je više, prvenstveno položaj u suptropskim širinama gdje dolazi do spuštanja zraka uslijed čega se on zagrijava i povećava kapacitet za vlagu te time onemogućava nastanak padalina. Drugi važan razlog su hladne morske struje koje teku uz zapadne obale kontinenta (Kanarska i Benguelska struja), a one djeluju stabilizirajuće na zračne mase koje prolaze nad njima sprječavajući pojavu padalina u određenoj mjeri. Ti uzroci utječu i na Saharu i na Kalahari u većoj ili manjoj mjeri, a na Kalahari također utječe i smještaj zapadno od Drakensberga na jugu Afrike koji dovodi do padalina nakon čega se zrak spušta prema zavali Kalahari i grije se te se oslabljuje mogućnost pojave padalina u tim zračnim masama.