Pitanje:

Što klima znači čovjeku? Što čovjek čini klimi?

Klima na Zemlji izrazito je važna i utječe na razmještaj stanovništva, način života ljudi, na gospodarstvo (posebno poljoprivredu) itd. Čovjek se morao značajno prilagoditi klimi područja koje nastanjuje i gdje se bavi određenim djelatnostima.
Čovjek na klimu utječe skupom postupaka koji kada se zbroje mogu imati i značajan utjecaj na promjene klime. Promjene izvornog pejzaža, ispuštanje raznih primjesa u atmosferu, gospodarstvo (npr. stočarstvo) imaju odraz na klimu.