Pitanje:

Što određuje ekvivalentnost?

Ekvivalentnost je pojam koji označava kvalitativnu ili kvantitativnu jednakost nekih dviju pojava. U geografiji se ekvivalentnost najčešće spominje u kontekstu kartografskih projekcija te se tada definira kao očuvanje vjernosti povrina prilikom projiciranja Zemljine površine na geografsku kartu.