Pitanje:

Što spada u prirodno-geografski sadržaj karte?

Orografski, hidrografski, vegetacijski i pedološki elementi.