Pitanje:

Što su kontinentske države i mogu li one imati izlaz na more?

Kontinentska država je ona država koja nema izlaz na more. Primjer kontinentske države je Švicarska.