Pitanje:

Što su poligonalna tla?

Poligonalna tla nastaju u periglacijalnim okolišima gdje dolazi do zaleđivanja i odleđivanja vode u tlu pri čemu se zemljište skuplja i širi te se zdrobljeni materijal granulira stvarajući zemljane poligone.