Pitanje:

Što su to kulturni pejzaž i kulturna geografija?

Kulturna geografija je geografska disciplina unutar društvene geografije koja proučava utjecaj kulturnih obilježja društva (kultura, religija, jezik, ''rasa'', etničnost, identitet...) na oblikovanje, organizaciju i upravljanje prostorom te povratni utjecaj tako oblikovanog prostora na stanovništvo koje u njemu živi.

Društvo koje živi u određenom prostoru prilagođava taj prostor svojim potrebama oblikujući ga i unoseći u njega sadržaje sukladne svojim kulturnim obilježjima te na taj način formira jedinstveni kulturni pejzaž. Kulturni pejzaž genetski predstavlja rezultat interakcija prirodne osnove i društvenog djelovanja koje je u uskoj vezi s kulturnim obilježjima društva koje ga je oblikovalo.