Pitanje:

Što su transhumanca i marikultura?

Transhumanca je premještanje ljudi i stoke u vertikalnom smjeru tijekom godine: sa zimskih pašnjaka u nizini prema ljetnim pašnjacima u planini i obratno. To podrazumijeva da postoje stalne nastambe (sela) u nizini i povremene ili povremeno napuštene nastambe u planini.
Marikultura je djelatnost uzgoja morskih biljaka i životinja.