Pitanje:

Što znači termofilna vegetacija, a što hidrofilna?

Termofilne biljke su one biljke koje dobro uspijevaju u prostorima koji su sušni i gdje prevladavju visoke temperature.
Hidrofilne biljke su one biljke koje uspijevaju na vodi, ili na vrlo vlažnim staništima (npr. lopoč).