Pitanje:

Treba mi pomoc oko maturskog rada iz geografije. Tema je "Eolski oblici reljefa u Srbiji". Trazim samo da me navedes na neke teze kako da uradim?

Predlažem da napraviš koncept koji će se sastojati od UVODA, RAZRADE i ZAKLJUČKA. U razradi objasni geografski smještaj Srbije i reljefne i klimatske utjecaje koji bi mogli dovesti do nastanka eolskog reljefa. U tom dijelu možeš navesti i sve lokacije na kojima se pojavljuje eolski reljef. U sljedećem poglavlju razrade možeš obraditi pojedine ili najvažnije lokacije s eolskim reljefom gdje za svaku lokaciju možeš prvo opisati reljefne, klimatske, hidrološke, pedološke i biološko-ekološke značajke tih lokacija s posebnim naglaskom na reljef i utjecaje klime, voda, tla i živog svijeta na eolski reljef, a potom možeš opisati pojedine eolske reljefne oblike.