Pitanje:

U čemu je razlika između prisojnih i osojnih padina u gorskoj Hrvatskoj?

Prisojne padine su tijekom godine veći broj sati osunčane od osojnih padina što ima značajne utjecaje na tip vegetacije na osojnim i prisojnim padinama na istim nadmorskim visinama. Isto tako snježna granica je mnogo viša na prisojnim nego na osojnim padinama.