Pitanje:

U čemu je važnost industrijalizacije i razvoja moderne prometne mreže za formiranje današnjih gradova?

Razvoj industrije potakao je nagli razvoj gradova jer je industrija zahtjevala velik broj radnika koji su se stoga naseljavali oko industrijskih postrojenja dovodeći do naglog rasta postojećih i nastanka novih gradova (oko industrije). Za prijevoz resursa, a posebice industrijskih proizvoda bilo je potrebno razviti prometnice i stoga su se mnogi gradovi i kasnije razvijali u blizini važnijih prometnica koje su im omogućavale dobru prometnu povezanost.