Pitanje:

U čemu se npr. očituje razlika između sjevernog i južnog dijela Primorske Hrvatske?

Sjeverni dio Primorske Hrvatske povoljnije je prometno povezan sa zemljama Srednje Europe te ostvaruje veću trgovinsku razmjenu s tim zemljama.