Pitanje:

U kakvim je povijesnim okolnostima nastao grad Karlovac?

Osmanlijska osvajanja i stvaranje Vojne krajine kao obrambene linije razgraničenja.