Pitanje:

U koje godišnje doba se izluči najviše padavina u sredozemnoj oblasti BiH?

Karakteristika sredozemne klime je manjak padalina ljeti i većina padalina u zimskom dijelu godine.