Pitanje:

U kojem geološkom dobu je bilo alpsko nabiranje?

Alpska orogeneza ili nabiranje počelo je u mezozoiku i traje kroz kenozoik još i danas.