Pitanje:

U kojem slučaju dolazi do inverzije vegetacije kada se crnogorica nalazi na nižoj nadmorskoj visini od bjelogorice?

Osnovni uzrok mogu biti mikroklimatski uvjeti. Primjerice, u kotlinama su niži dijelovi dulje zaklonjeni od Sunca u odnosu na više dijelove i drukčiji su temperaturni odnosi i postanak magle što sve utječe na inverziju u rasporedu biljnih zajednica.