Pitanje:

U koju skupinu jezika pripadaju jezici: portugalski, albanski i malteški?

Portugalski pripada romanskoj skupini, a albanski albanskoj skupini indoeuropskih jezika. Malteški jezik pak pripada semitskoj skupini afroazijskih jezika.