Pitanje:

U stratosferi je na visini od 35 do 50 km ozonosfera u kojoj se temperatura s visinom poveća. Molim Vas objasnite mi tu pojavu.

Ozonosferu karakterizira visoka koncentracija ozona koji ima snažnu sposobnost upijanja ultraljubičastog (UV) zračenja koje dolazi od Sunca i na taj način podiže temperaturu tih slojeva atmosfere.