Pitanje:

Vjetar koji puše s padine u dolinu, kao dio tercijarnog strujanja zraka, naziva se...?

Planinski vjetar ili noćnik.