Pitanje:

Zahvaljujući efektu staklenika,prosječna temperatura Zemlje viša je za...?

33°C.