Pitanje:

Zašto je Jadran turistički privlačan?

Zbog povoljne klime za razvoj kupališnog turizma (vruća i suha ljeta, blage zime), specifičnih krajolika nastalih kroz tisućljetne interakcije prirodne osnove i čovjeka, te krškog okoliša koji uvjetuje specifične prirodne i društvene značajke prostora.