Pitanje:

Zašto je na polovima visok zračni pritisak?

Zemljina atmosfera je dinamičan sustav u kojem postoji stalna izmjena zračnih masa. Zračne mase se ciklički gibaju atmosferom. Naime, oko ekvatora zbog visoke zagrijanosti zrak je vrlo topao i stoga se uzdiže u visinu i na visini se udaljava od ekvatora i u suptropskim širinama (pustinjski pojasevi: Sahara, Namib i Kalahari, australske pustinje...) se ponovno spušta i pri površini se počne širiti prema ekvatoru i prema polovima. U umjerenim širinama (npr. Europa) ponovno dolazi do izdizanja zraka što je najizraženije u ljetnim mjesecima kad je zagrijanost najjača te se zrak na visini ponovno počinje razilaziti i piriti prema ekvatoru i prema polovima. Konačno kad zrak dođe do polova, tamo se spušta prema površini i površinom se razilazi u svim smjerovima (prema ekvatoru). Spuštanje zraka nad polovima je razlog visokog zračnog pritiska.