Pitanje:

Zašto je ove godine državno u Varaždinu, a uvijek je bilo na moru?

Netočan navod. Barem jednom u svake tri godine državno natjecanje iz geografije je na "kontinentu" (Trakošćan, Vukovar, Ogulin, Nova Kapela-Batrina, Osijek, Sveti Martin na Muri, Vinkovci) jer treći dan natjecanja se odvija terenski izlazak kojemu je cilj upoznavanje prirodnogeografskih i društvenogeografskih obilježja županije u kojoj se održava natjecanje.