Pitanje:

Zašto je temperatura najviše porasla tijekom zadnjih nekoliko desetljeća u području sjevernih geografskih širina, na području Arktika (70° sgš - 90° sgš)?

Moramo biti kritični kad govorimo o kretanju globalnih temperatura na Zemlji jer se one računaju prema prosjecima izmjerenih temperatura na mjernim postajama, a broj i geografski raspored tih postaja vremenski variraju.
Razlozi za porast temperatura na Arktiku mogu stoga biti sljedeći:
1. Tamo je ukinut najveći dio postaja. Naime, raspadom SSSR-a ukinuto je nekoliko stotina mjernih postaja diljem Ruske Federacije (Sibira) te se jasno vidi korelacija između ukidanja postaja i naglog skoka temperatura.
2. Klimatske promjene, pretpostavlja se (izgleda opravdano) imat će najviše utjecaja na polarne prostore sjevernih geografskih širina iz razloga što je to prostor mora pokriven ledom. S obzirom da postoji konstantan priljev topline advekcijom s juga u obliku morskih struja, a albedo cjelokupnog prostora polako opada zbog topljenja leda logično je zaključiti da će se u tim vrlo hladnim prostorima najviše zapaziti promjena temperature.