Pitanje:

Zašto je u većem dijelu Europe prirodna vegetacija znatno promijenjena?

Europa je relativno mali kontinent na kojem se razvilo nekoliko civilizacija. Kako su se one tehnološki, gospodarski i politički razvijale, tako se povećavala i populacija Euope te su naseljeni gotovo svi pogodni dijelovi Europe. Budući da rast populacije znači i veće potrebe za hranom, poljoprivreda se u takvim uvjetima naglo prostorno širila i zauzimala neobrađene površine, s njih se krčila autohtona vegetacija i zasađivale se poljoprivredne kulture ili su se šumske površine zamijenjivale livadama i pašnjacima za stočarsku proizvodnju.