Pitanje:

Zašto južna obala Islanda ima umjereno toplu klimu?

Južna obala Islanda ima umjereno toplu vlažnu klimu sa svježim ljetima zbog smještaja u blizini toka tople golfske morske struje.