Pitanje:

Zašto kod nekih geografskih karata sjever nije na gornjem rubu i kako to otkrivamo?

Mi možemo pri prikazivanju prostora na kartama orijentirati prikaz kako nam odgovara, ovisno o tome što je cilj kartografskog prikaza. Svaka karta trebala bi imati oznaku smjera sjevera prema kojoj možemo odrediti koliko je rotiran prikaz Zemlje i prema tome uz pomoć kompasa možemo usmjeriti prikaz prema sjeveru.