Pitanje:

Zašto na južnoj Zemljinoj polutki gotovo nema tundre?

Na južnoj polutki gotovo pa i nema tundre zbog toga što u geografskim širinama na kojima bi inače rasla tundra nema kopna! Za razliku od južne polutke, kopno na sjevernoj polutci se pruža u mnogo više geografske širine pa zbog toga tamo ima tundre.