Pitanje:

Zašto na Sjevernom polu može puhati samo južni vjetar? Zašto na Južnom Zemljinu polu može puhati samo sjeverni vjetar?

Smjer vjetra određuje se prema strani svijeta s koje puše. S obzirom da je sjeverni pol nasjevernija točka na Zemlji, svi vjetrovi koji pušu, pušu sa sjeveru suprotne strane svijeta - dakle, s juga. Isto vrijedi i za južni pol.