Pitanje:

Zašto oblast oko ekvatora dobija najviše padavina?

Zbog pojave svakodnevnih zenitnih kiša. Naime, zbog visoke temperature zraka oko ekvatora topli zrak se u popodnevnim satima izdiže. Vodena para koju zrak sadržava na višim visinama zbog niže temperature kondenzira i prelazi u padaline.