Pitanje:

Zašto postoji visinska razlika od 26 metara između Atlantskog i Tihog oceana u području Panamskog kanala?

Razlika od 26 metara odnosi se na kopnenu prevlaku. Dakle, od srednje morske razine Atlantika i Pacifika Gatunsko jezero koje čini najveći dio Panamskog kanala ima površinu vode na 26 m nadmorske visine. Razlike između morskih razina Atlantika i Pacifika dosežu do nekoliko metara što je posljedica znatno većih morskih razina za plime i znatno nižih za oseke u odnosu na Atlantik (odnosno Karipsko more).