Pitanje:

Zašto prostor oko ekvatora ima najveću oblačnost?

Radi se o prostoru gdje uslijed (gotovo) pravog kuta upada Sunčevih zraka dolazi do znatnog zagrijavanja zraka i povećanja vlažnosti zraka uslijed visoke temperature (jer raste i kapacitet zraka za vodenu paru). Uslijed sve jačeg zagrijavanja zraka tijekom dana dolazi do izdizanja zraka u visinu i time do kondenzacije čime se stvaraju tzv. kumuliformni oblaci (s većom vertikalnom nego horizontalnom dimenzijom) koji prekrivaju nebo i iz njih nastaju kratkotrajni, ali obilni pljuskovi.
U principu zbog razvijenije vertikalne nego horizontalne dimenzije oblaka, nebo nad ekvatorom gotovo nikad nije u potpunosti zastrto oblacima i postoji zakonitost u kretanju naoblake: najveća je u podnevnim satima dok je utjecaj Sunca najveći, a manja je u jutarnjim i večernjim satima. S tim dnevnim hodom naoblake se poklapa i dnevni hod padalina zbog njihovog uglavnom konvekcijskog postanka.