Pitanje:

Zašto ribe u Crnome moru ne žive na dubinama većim od 200 metara?

Za život u moru, a pogotovo više razvojne oblike kao što su kralježnjaci, potrebni su aerobni oksični uvjeti (bogatstvo kisika) i svijetlost (za proizvodnju hrane u morskim biljkama kojima se onda takvi organizmi hrane). Fotička zona se u većini mora nalazi u površinskom sloju do dubine od oko 200 m pa tako i u Crnom moru. U toj zoni vladaju i oksični uvjeti. S obzirom da se u Crno more ulijevaju rijeke Dunav, Dnjepar i Dnjestar koje donose mnogo hranjivih tvari (nutrijenata), u fotičkoj zoni buja život. Bujan život znači mnogo organske tvari koja umiranjem organizama tone u dublje dijelove mora gdje se razgrađuje, ako postoje oksični uvjeti odnosno ako postoji dovoljno kisika koji je potreban za razgradnju organske tvari. S obzirom da bujan život implicira i da vrlo mnogo organske tvari tone u dublje dijelove mora, nastaje situacija da je više organske tvari u dubljoj morskoj vodi i na dnu nego što ima kisika za njenu razgradnju, a ako u vodi nema kisika, tada u takvoj vodi ne mogu živjeti ni organizmi kojima je on potreban za disanje.
Da zaključimo, na dubinama većim od 200 m u Crnom moru zbog nedostatka kisika (koji se troši na raspadanje obilja organske tvari) vladaju anoksični uvjeti u kojima živi organizmi ne mogu opstati.