Pitanje:

Zašto rijeke nisu plovne cijelom svojom duljinom?

Neka rijek može biti nepovoljna za plovidbu cijelim svojim tokom iz više razloga. Dubina vode u koritu u gornjem toku može biti nedovoljna, što je slučaj s velikim brojem rijeka, pa i s onim najvećim. Rijeka može imati bujičast karakter, odnosno razina vode u koritu je vrlo promjenjiva, što je nepovoljno za plovidbu (mogu se dogoditi periodi s niskim vodostajem koji onemgući plovidbu). Također, različiti dijelovi toka na rijeci mogu biti na različitim nadmorskim visinama koji su odlijeljeni slapovima ili vodopadima što onemogućuje prolazak plovila.