Pitanje:

Zašto se temperatura zraka povećava ljeti od zapada prema istoku, a zimi od istoka prema zapadu Europe?

Razlog je različito zagrijavanje mora i kopna. Naime, kopno se brže grije i brže hladi od mora pa je ljeti kopno zagrijanije od mora. Budući da se zrak zagrijava od podloge, temperatura zraka će biti viša nad kopnom jer će ono biti zagrijanije od mora. Zimi je obratno. Kopno se više ohladi od mora pa je temperatura zraka nad kopnom niža nego temperatura zraka nad morem.