Pitanje:

Zašto Švicarska, iako je planinska država s relativno hladnom klimom, ima veliku gustoću naseljenosti?

Švicarska se fiziografski može podijeliti u dvije glavne zone: nižu sjevernu visoravan i viši planinski dio na jugu. Gustoća naseljenosti u te je dvije zone vrlo različita. Dok u nižem sjevernom dijelu živi između 300 i 600 stanovnika po četvornom kilometru, u južnom planinskom dijelu živi tek 25-50 stan./km^2. Sjeverna visoravan raščlanjena je brojnim alpskim rijekama u čijim su se dolinama smjestila naselja, a klimatski utjecaj Atlantika uvjetuje da klima u tom sjevernom dijelu bude poprilično ugodna za život. Dakle, prirodne karakteristike omogućavaju veliku gustoću naseljenosti, a velika kvaliteta života i povoljne gospodarske prilike dovele su do velike gustoće naseljenosti kroz recentnu prošlost koja se u današnje vrijeme održava u manjoj mjeri prirodnim prirastom, a u većoj mjeri doseljavanjem iz drugih država.