Pitanje:

Zbog čega se na globusu prikazuju samo veći geografski objekti?

Globusi se izrađuju u vrlo sitnim mjerilima tako da je stupanj generalizacije vrlo visok (na tako maloj površini mogu se prikazati samo najvažniji sadržaji).