Geografski rječnik

Odaberite početno slovo pojma koje tražite.

Bankarstvo

v. Novčarstvo

Izvor: Curić, Z. i Curić, B. (1999) Školski geografski leksikon, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb

Otvori stranicu ovog pojma →

Bantustan

Naziv nekadašnjih rezervata za domoroce u Južnoafričkoj Republici.

Izvor: Curić, Z. i Curić, B. (1999) Školski geografski leksikon, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb

Otvori stranicu ovog pojma →

Bara

Manje područje koje je stalno preplavljeno vodom sa specifičnom vegetacijom (šaš, trska) i životinjskim svijetom.

Otvori stranicu ovog pojma →

Barhana

Barisfera

v. Zemljina jezgra

Otvori stranicu ovog pojma →

Barograf

Sprava koja automatski bilježi tlak zraka.

Otvori stranicu ovog pojma →

Barogram

Krivulja koja pokazuje tok promjene tlaka zraka.

Otvori stranicu ovog pojma →

Barometar

Naprava za mjerenje tlaka zraka. Kad barometar pokazuje porast tlaka, očekuje se vedro i postojano vrijeme, a pad tlaka najavljuje nestalno i kišovito vrijeme.

Otvori stranicu ovog pojma →

Barometrijska stopa

Veličina koja pokazuje koliko tlak zraka pada s visinom. S porastom nadmorske visine smanjuje se tlak zraka, ali ne jednako (linearno), već isprva naglo, a zatim sve sporije. Barometrijska stopa u najnižim slojevima troposfere iznosi 1 hPa (ili mbar) za 8,4 m.

Otvori stranicu ovog pojma →

Barometrijski maksimum

Sustav (polje, područje) visokog tlaka zraka. Na sinoptičkim kartama označava se velikim slovom V. Nastaje ako su zatvorene kružne izobare raspoređene tako da je najviši tlak u središtu, a pada prema rubovima. Za barometrijski maksimum najčešće su vezane anticiklone.

Otvori stranicu ovog pojma →

Barometrijski minimum

Sustav (polje, područje) niskog tlaka zraka. Na sinoptičkim kartama označava se velikim slovom N. Nastaje ako su zatvorene kružne izobare raspoređene tako da je najniži tlak u središtu, a raste prema rubovima. Za barometrijski minimum najčešće su vezane ciklone.

Otvori stranicu ovog pojma →

Batijal

Morski prostor (podmorje) na dubini između 200 i 3 000 metara.

Otvori stranicu ovog pojma →

Batimetrija

Grana oceanografije koja se bavi mjerenjem morske dubine.

Otvori stranicu ovog pojma →

Batimetrijska karta

Karta morskih, jezerskih ili riječnih dubina. Reljef dna prikazan je izobatama, a područja između njih redovito su istaknuta nijansama (tonalitetom) modre boje. S povećanjem dubine intenzivira se ton modre boje i obrnuto, manje dubine prikazane su svjetlijim tonovima modre boje.

Otvori stranicu ovog pojma →

Batimetrijska krivulja

Dio hipsografske Zemljine krivulje ispod razine svjetskog mora. Izdvaja četiri karakteristična sektora podmorja: kontinentski prag ili šelf, kontinentski odsjek, oceansku zavalu (bazen) i podmorski jarak.

Otvori stranicu ovog pojma →

Batiskaf

Autonomna ronilica za istraživanje velikih morskih dubina.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bazalt

Površinska magmatska stijena fine zrnate strukture i tamne boje. Upotrebljava se u građevinarstvu (ukrasni kamen).

Otvori stranicu ovog pojma →

Bazen

Veliko udubljenje tektonskog postanka na kopnu ili u moru (v. Zavala).

Otvori stranicu ovog pojma →

Beaufortova [Boforova] ljestvica

Empirička ljestvica za ocjenjivanje jačine vjetra prema njegovim učincima. Stupanj jačine izražava se u boforima kojima su označene određene brzine vjetrova. Ljestvica ima raspon od 0 bofora (tišina) do 12 bofora (orkan).

Otvori stranicu ovog pojma →

Beduini

(arap. stanovnici pustinje) arapska nomadska ili polunomadska plemena na Arapskom poluotoku i u sjevernoj Africi.

Otvori stranicu ovog pojma →

Beneluks

Gospodarski i politički savez Belgije, Nizozemske i Luksemburga stvoren nakon Drugoga svjetskog rata.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bental (Bentos)

Morski organizmi (biljke i životinje) koji žive na dnu mora ili zavise od njega. Organizmi koji su pričvršćeni za dno zovu se sesilni organizmi, a oni koji su slobodni te se gibaju po dnu zovu se vagilni organizmi.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bentos

Morski organizmi (biljke i životinje) koji žive na dnu mora ili zavise od njega. Organizmi koji su pričvršćeni za dno zovu se sesilni organizmi, a oni koji su slobodni te se gibaju po dnu zovu se vagilni organizmi.

Otvori stranicu ovog pojma →

Berberi

Autohtono predarapsko stanovništvo sjeverne Afrike. Uglavnom žive u pustinjskim i planinskim predjelima baveći se poljodjelstvom, stočarstvom i obrtom ili rade kao najamni radnici. Prihvatili su arapske običaje i islam.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bescarinska zona

Dio područja neke zemlje koji je pod njezinom političkom vlašću, ali na kojem se primjenjuju posebni propisi, prije svega iz područja carina. U toj se zoni promet robe (uvoz i izvoz) obavlja bez plaćanja carine i drugih uvoznih davanja. Skladištenje, ambalažiranje, prerada i obrada robe obavlja se uz posebne, pogodnije uvjete.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bezvodica

Narodni termin kojim se ističe oskudica vode u kršu, osobito u doba suša.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bidonvili

Bifurkacija

Biljni svijet

Ukupnost svih biljaka na Zemlji.

Otvori stranicu ovog pojma →

Bilo

Uzvišenje zaobljenih vrhova koji određuju smjer pružanja.

Otvori stranicu ovog pojma →

Biocenoza

Životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama na određenom staništu (biotopu).

Otvori stranicu ovog pojma →

Biogene stijene

Sedimentne stijene nastale od ostataka organizama.

Otvori stranicu ovog pojma →

Biogeni procesi

Skupni naziv za stvaranje određenih reljefnih oblika djelovanjem biljnog i životinjskog svijeta (koraljni grebeni, sedrene barijere).

Otvori stranicu ovog pojma →

Biogeografija

Dio geografije koji proučava prostornu raširenost živog svijeta. Istražuje uzroke i značenje postojeće rasprostranjenosti biljaka (fitogeografija), životinja (zoogeografija) i čovjeka (fizička antropogeografija).

Otvori stranicu ovog pojma →

Biološko stablo

v. Dobno-spolna piramida

Otvori stranicu ovog pojma →

Biom

Zajednica organizama; udruživanje zbog međusobne ovisnosti jedinki biljaka ili životinja različitih vrsta na nekom prostoru.

Otvori stranicu ovog pojma →

Biomasa

1. svi živi organizmi na jedinici površine ili volumena. Izražava se u jedinicama mase (kg, t) na jedinicu površine (volumena);
2. poljoprivredni i životinjski otpatci koji se mogu iskoristiti za dobivanje goriva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Biosfera

Dio litosfere, hidrosfere i atmosfere u kojemu se odvija život.

Otvori stranicu ovog pojma →

Biotop