Geografski rječnik

Odaberite početno slovo pojma koje tražite.

Ceh

Staleška organizacija srednjovjekovnih obrtnika, osnivana u većim gradovima radi unapređenja specifičnih interesa pojedinih obrtničkih struka i njihovih pripadnika. U početku se osnivala dobrovoljno, a potom prisilno.

Izvor: Curić, Z. i Curić, B. (1999) Školski geografski leksikon, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb

Otvori stranicu ovog pojma →

Celuloza

Glavni sastojak staničnih stijenki biljaka. Proizvodi se od drva i važan je polazni materijal u proizvodnji papira, umjetne svile, filmova i eksploziva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Cementacija

 v. Litifikacija

Otvori stranicu ovog pojma →

Centralizacija

Usredotočivanje, okupljanje u jednom središtu (suprotno: decentralizacija).

Otvori stranicu ovog pojma →

Cerealije

(lat. cerealia, žitarice) biljke od čijih se plodova dobiva brašno: pšenica, riža, kukuruz, raž, ječam, proso, zob, sirak, (v. Žitarice).

Otvori stranicu ovog pojma →

Ciklon

Atmosferska nepogoda u tropskom području, koju karakterizira vrlo snažni vjetar što se kreće u vrtlogu oko središta vrlo niskog tlaka. Naziva se orkan, uragan i hariken (Srednja Amerika i Atlantik), tajfun (južni dio sjevernog Tihog oceana), ciklon (Indijski ocean), Willy-Willies (Australija).

Otvori stranicu ovog pojma →

Cirk

Polukružno udubljenje strmih strana, nastalo razaralačkim radom leda i snijega pod vrhovima visokih planina. Otvoreno je prema planinskom podnožju. U njemu nastaje i iz njega se “hrani” ledenjak. Često su u cirkovima nakon kopnjenja leda ostala duboka (ledenjačka) jezera.

Otvori stranicu ovog pojma →

Cirkulacija atmosfere

Opći naziv za gibanje zraka u atmosferi bez obzira na horizontalne ili vertikalne razmjere. Strujanje zraka je prirodni mehanizam kojim se nastoje izjednačiti razlike u temperaturi i tlaku zraka.

Otvori stranicu ovog pojma →

Cisterna

Umjetni spremnik padalinske vode, često jedini način vodne opskrbe na kršu. U nekim se krajevima rabe nazivi čatrnja i gustijerna.

Otvori stranicu ovog pojma →

Civilizacija

Ukupnost umijeća, znanja, običaja i nazora u razvijenih ljudskih zajednica; skup materijalnih i duhovnih stečevina određenog društva.

Otvori stranicu ovog pojma →

Cjevovod

Niz međusobno spojenih cijevi zajedno s pripadajućom armaturom. Služi za transport nekog fluida, npr. vode (vodovod), pare (parovod), plina (plinovod), nafte (naftovod).

Otvori stranicu ovog pojma →

Coriolisova sila

Komponenta inercijske sile uzrokovana rotacijom Zemlje. Djeluje okomito na zemaljsku os i na trenutačni smjer gibanja zračnih čestica i svakog tijela koje se giba na Zemlji. Posljedica djelovanja Coriolisove sile jest promjena smjera gibanja (posebice vjetrova i morskih struja) i to na sjevernoj polutki udesno, a na južnoj ulijevo.

Otvori stranicu ovog pojma →

Creeks

Kratke suhe doline u Sjevernoj Americi i Australiji kojima teku povremene tekućice samo poslije naglih i jakih pljuskova, bujica (dakle, izvan su utjecaja vode temeljnice).

Otvori stranicu ovog pojma →

Crnica

Vrlo plodno tlo tamne gotovo crne boje, bogato humusom, nastalo truljenjem trave u stepskim krajevima.

Otvori stranicu ovog pojma →

Crnogorica

Narodni naziv za drveće i grmlje igličastih listova.

Otvori stranicu ovog pojma →

Crvenica (Terra Rossa)

Tlo crvenkaste boje u krškim krajevima. Nastaje od netopljivih ostataka koji se nakupljaju pri otapanju vapnenca.

Otvori stranicu ovog pojma →