Adaptacija

1. proces prilagođavanja promijenjenim uvjetima okoline;

2. preuređenje nekog prostora za svrsishodnije korištenje.