Aglomeracija

Gradska regija koju čini središnji (matični) grad sa svojom urbaniziranom okolicom.