Agradacija

Oblikovanje reljefa Zemljine površine od materijala akumuliranoga djelovanjem vode, vjetra i leda.