Agrar

Ukupnost odnosa zemlje kao posjeda i predmeta obrađivanja, ukupnost odnosa u zemljoradnji (ratarstvu).