Agrotehnika

Skup tehničkih mjera koje se primjenjuju pri uzgoju poljoprivrednih kultura (obrada tla, gnojidba, zaštita bilja i dr.).