Akumulacija

Proces nakupljanja vode, leda, nanosa, organskog materijala.