Barograf

Sprava koja automatski bilježi tlak zraka.